Humoros munkakedv poénHumoros munkakedv poén
Agyi kapacitásom, ha dolgozni kell…

Ugyanez ha egy filmet nézek….

 

 

Humoros munkakedv poén